Miljø

Som alle andre er vi yderst fokuseret på miljøet, både det nære indeklima hos kunden samt det globale miljø.
Når vi udfører arbejde hos vores kunder er det altid med miljø og sundhed i tankerne. Vi sørger for at bruge de korrekte miljømærkede produkter, således at indeklimaet er det bedst mulige.

Vi har også miljø i tankerne når arbejdet er udført. Det vil sige at vi er meget opmærksom på hvordan vi hånterer rengøring af værktøjet og bortskaffelse af maling rester.
Vi bruger udelukkende maling der er godkendt med EU's miljømærke Blomsten eller Svanemærket produkter.

MAL-koder
De fleste malinger og lakker er udstyret med en MAL-kode, de angiver risikoen ved at arbejde med produktet.
Mal-koden består af to tal med en streg imellem. F.eks. 1-2. Det første tal angiver størrelsen af sundhedsrisikoen ved at
indånde dampe fra produktet. Jo højere tal des større risiko. Det andet tal udtrykker de sikkerhedsforanstaltninger, man
skal tage ved brug af produktet. Jo højere tal jo bedre beskyttelse er påkrævet.
Den bedste eller mildeste MAL-kode er "00-1" og den værste "5-6".

Der er af hensyn til sundhedsfaren regler for, hvilke produkter private må brug indendørs:

Produkter med MAL-koderne 00-, 0-, 1- og 2- må bruges indendørs
Produkter med MAL-kode 3- må indendørs kun bruges til gulve og til vægge i badeværelse
Produkterne med koderne 4- og 5- må kun bruges udendørs.


Kode 00 - er vandbaseret.

Kode 0- til 2- indeholder opløsningsmidler i stigende mængde og flygtighed.

Kode 3- indeholder ren petroleum eller terpentin.

Kode 4- indeholder stoffer som f.eks. xylen eller acetone.

Kode 5- indeholder stoffer som f.eks. cellulosefortynder eller trichlorethylen.

 

Betegnelsen "MAL-koden" stammer ikke fra ordet maling, men er en forkortelse af
Måleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov.