Tryghed ved større projekter

Før maler arbejdets opstart udfører vi en komplet aftalekontrakt, der indeholder alt.
Det gælder både maler arbejdets omfang, kvalitet, produkt, farvevalg samt tidsrammer og pris.
Aftalen underskrives af begge parter. Dette sikrer at kunden får den vare der er bedt om.
Ved større arbejder afholdes der tillige byggemøder.

Det kunden opnår ved dette er at kunden ikke står i en dårlig position over for firmaet med hensyn til opfattelse af arbejdets udfald.
Det er vigtigt at kunden udtrykker sig præcist om ønsket kvalitet og arbejdets omfang, da det er en afgørende forudsætning for at kundens forventninger kan blive indfriet, samt at vi kan prissætte opgaven korrekt.

Egesby & Linke opnår præcis detsamme, samtidig med at vi har en nøje detajleret arbejdsbeskrivelse som vores medarbejdere kan gå efter.